سفارش آگهی

برای سفارش اگهی لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید

0208 00 477 00

0208 00 487 00

 : شرایط آگهی در هفته نامه بازار هفته

حداقل زمان درج آگهی در مجله بازار هفته  4 هفته می باشد در صورت نیاز به درج آگهی برای کمتر از این مدت جهت مناسبتها قیمتهای آگهی تغییر خواهند کرد برای اطلاعات بیشتر با دفتر مجله تماس بگیرید

مبلغ آگهی برای مدت زمان تعیین شده ( 4 هفته , 3 ماه یا …) باید به صورت پیش پرداخت قبل از چاپ آگهی پرداخت شود

در صورت تکرار شکایت در مورد هر یک از خدمات مندرج در این نشریه آگهی مربوطه متوقف خواهد شد

طراحی آگهی رایگان انجام میگیرد

مهلت سفارش آگهی برای جاپ تا پایان ساعت کاری 4 شنبه میباشد